Ιατρικές υπηρεσίες

Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη

Επεμβατική μέθοδος διάγνωσης αρρυθμιών και εκτίμησης κινδύνου αιφνίδιου θανάτου

Εμφύτευση βηματοδοτών - απινιδωτών- αμφικοιλιακών απινιδωτών

Εμφύτευση και παρακολούθηση

Δοκιμασία κόπωσης

Μη επεμβατική μέθοδος για τη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου

Επεμβάσεις κατάλυσης (ablation)

Επεμβατική μέθοδος θεραπείας υπερκοιλιακών και κοιλιακών αρρυθμιών π.χ. κολπική μαρμαρυγή, κολπικός πτερυγισμός, AVNRT, WPW.

Holter ρυθμού & Event recorder

Καταγραφή της ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδιάς για ανίχνευση αρρυθμιών

Triplex καρδιάς

Απεικονιστική εξέταση για τον έλεγχο δομικών καρδιοπαθειών

Αντιμετώπιση ασθενών

Στεφανιαία νόσος, καρδιακή ανεπάρκεια, μυοκαρδιοπάθειες, γενετικά σύνδρομα ( Σύνδρομο Brugada, σύνδρομο μακρού QT κ.τ.λ), αρτηριακή υπέρταση, υπερλιπιδαιμία
baltogiannis

Π. Ζυγομάλλη 14, Ιωάννινα, 45332

Τηλ.2651 072608
E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


LinkedIn Baltogiannis
ResearchGate-Baltogiannis