Γιάννης Μπαλτογιάννης
MD, PhD Καρδιολόγος - Επεμβατικός Ηλεκτροφυσιολόγος


Ο γιατρός Γιάννης Γ.Μπαλτογιάννης είναι πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ειδικεύθηκε στην Καρδιολογία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Είναι κάτοχος διδακτορικής διατριβής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Μετεκπαιδεύτηκε στην ηλεκτροφυσιολογία και βηματοδότηση στο νοσοκομείο UZ Brussel των Βρυξελλών ως υπότροφος της Ευρωπαϊκής Αρρυθμιολογικής Εταιρείας (EHRA), υπό την καθοδήγηση του Καθηγητή Pedro Brugada, όπου απέκτησε μεταδιδακτορικό τίτλο σπουδών. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τις αρρυθμίες, όπως κολπική μαρμαρυγή, υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες, κοιλιακές ταχυκαρδίες, τόσο με τη διάγνωση όσο και με την επεμβατική θεραπεία τους (ablation, τοποθέτηση βηματοδοτών και απινιδωτών). 

Ο ιατρός είναι συνεργάτης του Αγίου Λουκά Θεσσαλονίκης, όπου διενεργεί ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες, ablation και τοποθέτηση βηματοδοτών και απινιδωτών. Είναι σε διαρκή συνεργασία με το πανεπιστήμιο VUB των Βρυξελλών και τον Καθηγητή Pedro Brugada.

ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ:

 • Αρρυθμίες-Ηλεκτροφυσιολογία
 • Ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες
 • Ablation υπερκοιλιακών και κοιλιακών αρρυθμιών
 • Εμφύτευση βηματοδοτών (PM), απινιδιστών (ICD), αμφικοιλιακών συστημάτων (CRT/P-CRT/D)
 • Έλεγχος βηματοδοτών και απινιδιστών
 • Εμφύτευση holter μακράς διαρκείας (ILR)
 • Δοκιμασία ανάκλισης (Tilt test)
 • Holter ρυθμού

ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Εκπαίδευση

 • Πτυχίο Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1996-2002. Με βαθμό Λίαν Καλώς, 7,32/68
 • Διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2002-2007) με βαθμό Άριστα . «Επίδραση των ανταγωνιστών των υποδοχέων της ενδοθηλίνης στην αναδιαμόρφωση της αριστερής κοιλίας μετά το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Πειραματική Μελέτη».
 • Postgraduate in Cardiac Electrophysiology and Pacing. Vrije Universiteit Brussel (2013 και 2014)- Fellow of Prof Pedro Brugada in Heart Rhythm Management Centre, UZ Brussel, Brussels. Fellowship of EHRA in Cardiac Electrophysiology

Επιπλέον εξειδίκευση

 • Ηλεκτροφυσιολογία με έμφαση στην μελέτη και επεμβατική αντιμετώπιση (ablation) των αρρυθμιών (2013 και 2014)
 • Εμφύτευση βηματοδοτών, απινιδωτών και αμφικοιλιακών συστημάτων (2013 και 2014)

Πιστοποιήσεις

 • Απόφοιτος του προγράμματος ηλεκτροφυσιολογίας και βηματοδότησης της καρδιάς υπό την καθοδήγηση του Καθηγητή Pedro Brugada. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Βρυξελλών (2013 και 2014)
 • Άδεια ΚΕΣΥ για την εμφύτευση απινιδωτικών και αμφικοιλιακών συστημάτων.

Διακρίσεις

 • Βράβευση εργασίας στο 13ο πανελλήνιο συνέδριο κλινικής χημείας με θέμα: Διερεύνηση της παρουσίας και της εξέλιξης της ισχαιμικής καρδιαγγειακής νόσου με βάση το λιπιδαιμικό προφίλ των μεμβρανών των ερυθροκυττάρων του αίματος 
 • Υπότροφος της Ευρωπαϊκής Αρρυθμιολογικής Εταιρείας (EHRA)
 • Βραβείο καλύτερης εργασίας στο 25ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο στην Αθήνα (Νοέμβριος 2004) με τίτλο: «Η οξεία χορήγηση των υποδοχέων–Α της ενδοθηλίνης μειώνει τις κοιλιακές αρρυθμίες σε πειραματικό πρότυπο εμφράγματος του μυοκαρδίου σε επίμυες».

Ο Γιάννης Μπαλτογιάννης συνεργάζεται με την αντρική ποδοσφαιρική ομάδα, καθώς επίσης τις γυναικείες ομάδες μπάσκετ και βόλεϊ του Π.Α.Σ. Γιάννινα 

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 1. CPVT: Arrhythmogenesis, Therapeutic Management, and Future Perspectives. A Brief Review of the Literature.
  Baltogiannis GG, Lysitsas DN, di Giovanni G, Ciconte G, Sieira J, Conte G, Kolettis TM, Chierchia GB, de Asmundis C, Brugada P.Front Cardiovasc Med. 2019 Jul 12;6:92. doi: 10.3389/fcvm.2019.00092. eCollection 2019.PMID: 31380394

 2. A score model to predict risk of events in patients with Brugada Syndrome.
  Sieira J, Conte G, Ciconte G, Chierchia GB, Casado-Arroyo R, Baltogiannis G, Di Giovanni G, Saitoh Y, Juliá J, Mugnai G, La Meir M, Wellens F, Czapla J, Pappaert G, de Asmundis C, Brugada P.Eur Heart J. 2017 Jun 7;38(22):1756-1763. doi: 10.1093/eurheartj/ehx119.PMID: 28379344

 3. Editorial: Sudden Cardiac Death and Channelopathies.
  Baltogiannis G, Conte G, Sieira J, De Ferrari GM, Brugada P.Front Cardiovasc Med. 2020 Nov 25;7:605834. doi: 10.3389/fcvm.2020.605834. eCollection 2020.PMID: 33324689

 4. Long-term prognosis of drug-induced Brugada syndrome.
  Sieira J, Ciconte G, Conte G, de Asmundis C, Chierchia GB, Baltogiannis G, Di Giovanni G, Saitoh Y, Casado-Arroyo R, Juliá J, La Meir M, Wellens F, Wauters K, Pappaert G, Brugada P.Heart Rhythm. 2017 Oct;14(10):1427-1433. doi: 10.1016/j.hrthm.2017.04.044. Epub 2017 May 4.PMID: 28479512

 5. Novel next-generation sequencing and networks-based therapeutic targets: realistic and more effective drug design and discovery.
  Roukos DH, Baltogiannis GG, Katsouras CS, Bechlioulis A, Naka KK, Batsis C, Liakakos T, Michalis LK.Curr Pharm Des. 2014;20(1):11-22. doi: 10.2174/138161282001140113122438.PMID: 23530498

 6. Contribution of the Endothelin System to the Genesis and Maintenance of Atrial Fibrillation: Review of the Literature and Clinical Implications.
  Baltogiannis GG, Kolettis TM, Chierchia GB, Sieira J, di Giovanni G, Brugada P.Hellenic J Cardiol. 2015 Jul-Aug;56(4):279-84.PMID: 26233767

 7. Do endothelin receptor antagonists have an antiarrhythmic potential during acute myocardial infarction? Evidence from experimental studies.
  Oikonomidis DL, Baltogiannis GG, Kolettis TM.J Interv Card Electrophysiol. 2010 Sep;28(3):157-65. doi: 10.1007/s10840-010-9493-5. Epub 2010 Jun 8.PMID: 20532602

 8. Decoding coronary artery disease: somatic mosaicism and genomics for personal and population risk prediction.
  Katsouras CS, Baltogiannis GG, Naka KK, Roukos DH, Michalis LK.Biomark Med. 2013 Apr;7(2):189-92. doi: 10.2217/bmm.13.4.PMID: 23547811

 9. Intra-myocardial growth hormone administration ameliorates arrhythmogenesis during ischemia-reperfusion in rats.
  Kontonika M, Barka E, Roumpi M, Vilaeti AD, Baltogiannis GG, Vlahos AP, Agathopoulos S, Kolettis TM.J Electrocardiol. 2017 Mar-Apr;50(2):207-210. doi: 10.1016/j.jelectrocard.2016.10.004. Epub 2016 Oct 18.PMID: 27839834

 10. Reply: Early Repolarization: A Risk Factor in Brugada Syndrome.
  Conte G, Sieira J, Ciconte G, de Asmundis C, Chierchia GB, Baltogiannis G, Di Giovanni G, La Meir M, Wellens F, Czapla J, Wauters K, Levinstein M, Saitoh Y, Irfan G, Julià J, Pappaert G, Brugada P.J Am Coll Cardiol. 2015 Jul 14;66(2):206-7. doi: 10.1016/j.jacc.2015.04.061.PMID: 26160641

 11. Network-based drugs: promise and clinical challenges in cardiovascular disease.
  Roukos DH, Katsouras CS, Baltogiannis GG, Naka KK, Michalis LK.Expert Rev Proteomics. 2013 Apr;10(2):119-22. doi: 10.1586/epr.13.11.PMID: 23573777 

 12. Asymptomatic Brugada Syndrome: Clinical Characterization and Long-Term Prognosis.
  Sieira J, Ciconte G, Conte G, Chierchia GB, de Asmundis C, Baltogiannis G, Di Giovanni G, Saitoh Y, Irfan G, Casado-Arroyo R, Julià J, La Meir M, Wellens F, Wauters K, Pappaert G, Brugada P.Circ Arrhythm Electrophysiol. 2015 Oct;8(5):1144-50. doi: 10.1161/CIRCEP.114.003044. Epub 2015 Jul 27.PMID: 26215662

 13. Prolonged intra-myocardial growth hormone administration ameliorates post-infarction electrophysiologic remodeling in rats.
  Kontonika M, Barka E, Roumpi M, La Rocca V, Lekkas P, Daskalopoulos EP, Vilaeti AD, Baltogiannis GG, Vlahos AP, Agathopoulos S, Kolettis TM.Growth Factors. 2017 Feb;35(1):1-11. doi: 10.1080/08977194.2017.1297432. Epub 2017 Mar 6.PMID: 28264596

 14. Clinical characterisation and long-term prognosis of women with Brugada syndrome.
  Sieira J, Conte G, Ciconte G, de Asmundis C, Chierchia GB, Baltogiannis G, Di Giovanni G, Saitoh Y, Irfan G, Casado-Arroyo R, Juliá J, La Meir M, Wellens F, Wauters K, Pappaert G, Brugada P.Heart. 2016 Mar;102(6):452-8. doi: 10.1136/heartjnl-2015-308556. Epub 2016 Jan 6.PMID: 26740482

 15. Autonomic responses during acute myocardial infarction in the rat model: implications for arrhythmogenesis.
  Kolettis TM, Kontonika M, Lekkas P, Vlahos AP, Baltogiannis GG, Gatzoulis KA, Chrousos GP.J Basic Clin Physiol Pharmacol. 2018 Jul 26;29(4):339-345. doi: 10.1515/jbcpp-2017-0202.PMID: 29634485

 16. Second-generation cryoballoon ablation for paroxysmal atrial fibrillation: 1-year follow-up.
  Chierchia GB, Di Giovanni G, Ciconte G, de Asmundis C, Conte G, Sieira-Moret J, Rodriguez-Mañero M, Casado R, Baltogiannis G, Namdar M, Saitoh Y, Paparella G, Mugnai G, Brugada P.Europace. 2014 May;16(5):639-44. doi: 10.1093/europace/eut417. Epub 2014 Jan 28.PMID: 24478116 

 17. Implantable cardioverter-defibrillator therapy in Brugada syndrome: a 20-year single-center experience.
  Conte G, Sieira J, Ciconte G, de Asmundis C, Chierchia GB, Baltogiannis G, Di Giovanni G, La Meir M, Wellens F, Czapla J, Wauters K, Levinstein M, Saitoh Y, Irfan G, Julià J, Pappaert G, Brugada P.J Am Coll Cardiol. 2015 Mar 10;65(9):879-88. doi: 10.1016/j.jacc.2014.12.031.PMID: 25744005

 18. 'The role of novel oral anticoagulants in patients undergoing cryoballoon ablation for atrial fibrillation'.
  Baltogiannis G, Chierchia GB, Conte G, Sieira J, Di Giovanni G, Ciconte G, de Asmundis C, Saitoh Y, Wauters K, Irfan G, Brugada P.Hellenic J Cardiol. 2016 Sep-Oct;57(5):331-337. doi: 10.1016/j.hjc.2016.11.003. Epub 2016 Nov 16.PMID: 28087311

 19. Arrhythmogenesis after acute myocardial necrosis with and without preceding ischemia in rats.
  Kolettis TM, Kontonika M, Valenti MC, Vilaeti AD, Baltogiannis GG, Papalois A, Kyriakides ZS.J Basic Clin Physiol Pharmacol. 2014 May 1;25(2):143-53. doi: 10.1515/jbcpp-2013-0117.PMID: 24114909

 20. Improved 'cut-down' technique for transvenous pacemaker lead implantation.
  Kolettis TM, Lysitsas DN, Apostolidis D, Baltogiannis GG, Sourla E, Michalis LK.Europace. 2010 Sep;12(9):1282-5. doi: 10.1093/europace/euq173. Epub 2010 Jun 2.PMID: 20519193

 21. Single 3-Minute versus Double 4-Minute Freeze Strategy for Second-Generation Cryoballoon Ablation: A Single-Center Experience.
  Ciconte G, Sieira-Moret J, Hacioglu E, Mugnai G, DI Giovanni G, Velagic V, Saitoh Y, Conte G, Irfan G, Baltogiannis G, Hunuk B, Stroker E, Brugada P, DE Asmundis C, Chierchia GB.J Cardiovasc Electrophysiol. 2016 Jul;27(7):796-803. doi: 10.1111/jce.12986. Epub 2016 May 16.PMID: 27063442

 22. Effects of central sympathetic activation on repolarization-dispersion during short-term myocardial ischemia in anesthetized rats.
  Kolettis TM, La Rocca V, Psychalakis N, Karampela E, Kontonika M, Tourmousoglou C, Baltogiannis GG, Papalois A, Kyriakides ZS.Life Sci. 2016 Jan 1;144:170-7. doi: 10.1016/j.lfs.2015.12.019. Epub 2015 Dec 8.PMID: 26679103

 23. Prognostic value of programmed electrical stimulation in Brugada syndrome: 20 years experience.
  Sieira J, Conte G, Ciconte G, de Asmundis C, Chierchia GB, Baltogiannis G, Di Giovanni G, Saitoh Y, Irfan G, Casado-Arroyo R, Juliá J, La Meir M, Wellens F, Wauters K, Van Malderen S, Pappaert G, Brugada P.Circ Arrhythm Electrophysiol. 2015 Aug;8(4):777-84. doi: 10.1161/CIRCEP.114.002647. Epub 2015 Apr 22.PMID: 25904495

 24. Concomitant Brugada syndrome substrate ablation and epicardial abdominal cardioverter-defibrillator implantation in a child.
  de Asmundis C, Chierchia GB, Baltogiannis GG, Salghetti F, Sieira J, Kolettis TM, Tasi K, Vlahos A, Czapla J, Brugada P, La Meir M.HeartRhythm Case Rep. 2018 Mar 17;4(6):214-218. doi: 10.1016/j.hrcr.2017.12.004. eCollection 2018 Jun.PMID: 29928586  

 25. Clinical characteristics, management, and prognosis of elderly patients with Brugada syndrome.
  Conte G, DE Asmundis C, Sieira J, Levinstein M, Chierchia GB, DI Giovanni G, Baltogiannis G, Ciconte G, Saitoh Y, Casado-Arroyo R, Pappaert G, Brugada P.J Cardiovasc Electrophysiol. 2014 May;25(5):514-519. doi: 10.1111/jce.12359. Epub 2014 Jan 21.PMID: 24400668

 26. Single 3-minute freeze for second-generation cryoballoon ablation: one-year follow-up after pulmonary vein isolation.
  Ciconte G, de Asmundis C, Sieira J, Conte G, Di Giovanni G, Mugnai G, Saitoh Y, Baltogiannis G, Irfan G, Coutiño-Moreno HE, Hunuk B, Velagić V, Brugada P, Chierchia GB.Heart Rhythm. 2015 Apr;12(4):673-80. doi: 10.1016/j.hrthm.2014.12.026. Epub 2014 Dec 24.PMID: 25542427

 27. Spontaneous and adenosine-induced pulmonary vein reconnection after cryoballoon ablation with the second-generation device.
  Ciconte G, Chierchia GB, DE Asmundis C, Sieira J, Conte G, Juliá J, DI Giovanni G, Wauters K, Baltogiannis G, Saitoh Y, Mugnai G, Catanzariti D, Tondo C, Brugada P.J Cardiovasc Electrophysiol. 2014 Aug;25(8):845-851. doi: 10.1111/jce.12421. Epub 2014 May 2.PMID: 24678900

 28. Drug-induced brugada syndrome in children: clinical features, device-based management, and long-term follow-up.
  Conte G, Dewals W, Sieira J, de Asmundis C, Ciconte G, Chierchia GB, Di Giovanni G, Baltogiannis G, Saitoh Y, Levinstein M, La Meir M, Wellens F, Pappaert G, Brugada P.J Am Coll Cardiol. 2014 Jun 3;63(21):2272-9. doi: 10.1016/j.jacc.2014.02.574. Epub 2014 Mar 26.PMID: 24681144

 29. Prevalence and electrocardiographic characteristics of early repolarization pattern in young teen athletes.
  De Asmundis C, Conte G, Levinstein M, Chierchia GB, Sieira J, Di Giovanni G, Baltogiannis G, Park MH, Sarkozy A, Brugada P.Acta Cardiol. 2014 Feb;69(1):3-6. doi: 10.1080/ac.69.1.3011338.PMID: 24640515

 30. Persistence of Phrenic Nerve Palsy Following 28-mm Cryoballoon Ablation: A Four-Year Single Center Experience.
  Saitoh Y, Irfan G, Ciconte G, Mugnai G, Sieira J, Di Giovanni G, Baltogiannis G, Conte G, Hünük B, Ströker E, Velagić V, Overeinder I, De Asmundis C, Chierchia GB, Brugada P.Pacing Clin Electrophysiol. 2015 Jul;38(7):807-14. doi: 10.1111/pace.12636. Epub 2015 Apr 27.PMID: 25851416

 31. One year incidence of iatrogenic atrial septal defect after cryoballoon ablation for atrial fibrillation.
  Sieira J, Chierchia GB, Di Giovanni G, Conte G, De Asmundis C, Sarkozy A, Droogmans S, Baltogiannis G, Saitoh Y, Ciconte G, Levinstein M, Brugada P.J Cardiovasc Electrophysiol. 2014 Jan;25(1):11-5. doi: 10.1111/jce.12279. Epub 2013 Oct 3.PMID: 24118262
   
 32. Transforming growth factor-β inhibition attenuates pulmonary arterial hypertension in rats.
  Megalou AJ, Glava C, Oikonomidis DL, Vilaeti A, Agelaki MG, Baltogiannis GG, Papalois A, Vlahos AP, Kolettis TM.Int J Clin Exp Med. 2010 Oct 23;3(4):332-40.PMID: 21072267 

 33. Central Sympathetic Activation and Arrhythmogenesis during Acute Myocardial Infarction: Modulating Effects of Endothelin-B Receptors.
  Kolettis TM, Kontonika M, Barka E, Daskalopoulos EP, Baltogiannis GG, Tourmousoglou C, Papalois A, Kyriakides ZS.Front Cardiovasc Med. 2015 Feb 23;2:6. doi: 10.3389/fcvm.2015.00006. eCollection 2015.PMID: 26664878
   
 34. Prevalence and Clinical Impact of Early Repolarization Pattern and QRS-Fragmentation in High-Risk Patients With Brugada Syndrome.
  Conte G, de Asmundis C, Sieira J, Ciconte G, Di Giovanni G, Chierchia GB, Casado-Arroyo R, Baltogiannis G, Ströker E, Irfan G, Pappaert G, Auricchio A, Brugada P.Circ J. 2016 Sep 23;80(10):2109-16. doi: 10.1253/circj.CJ-16-0370. Epub 2016 Aug 25.PMID: 27558008

 35. Comparison of pulmonary vein isolation using cryoballoon versus conventional radiofrequency for paroxysmal atrial fibrillation.
  Mugnai G, Chierchia GB, de Asmundis C, Sieira-Moret J, Conte G, Capulzini L, Wauters K, Rodriguez-Mañero M, Di Giovanni G, Baltogiannis G, Ciconte G, Saitoh Y, Juliá J, Brugada P.Am J Cardiol. 2014 May 1;113(9):1509-13. doi: 10.1016/j.amjcard.2014.01.425. Epub 2014 Feb 12.PMID: 24630388

 36. The clinical impact of ajmaline challenge in elderly patients with suspected atrioventricular conduction disease.
  Conte G, Levinstein M, Sarkozy A, Sieira J, de Asmundis C, Chierchia GB, Di Giovanni G, Baltogiannis G, Ciconte G, Wauters K, Pappaert G, Brugada P.Int J Cardiol. 2014 Mar 15;172(2):423-7. doi: 10.1016/j.ijcard.2014.01.103. Epub 2014 Jan 24.PMID: 24486065

 37. Pulmonary vein isolation in patients with Brugada syndrome and atrial fibrillation: a 2-year follow-up.
  Conte G, Chierchia GB, Wauters K, De Asmundis C, Sarkozy A, Levinstein M, Sieira J, Baltogiannis G, Di Giovanni G, Ciconte G, Casado-Arroyo R, Saitoh Y, Brugada P.Europace. 2014 Apr;16(4):528-32. doi: 10.1093/europace/eut309. Epub 2013 Oct 9.PMID: 24108229

 38. Ibutilide and novel indexes of ventricular repolarization in persistent atrial fibrillation patients.
  Korantzopoulos P, Letsas KP, Kotsia A, Baltogiannis G, Kalantzi K, Kyrlas K, Goudevenos JA.World J Cardiol. 2013 Jul 26;5(7):242-6. doi: 10.4330/wjc.v5.i7.242.PMID: 23888193 

 39. Determinants of pulmonary hypertension in patients with Beta-thalassemia major and normal ventricular function.
  Vlahos AP, Koutsouka FP, Papamichael ND, Makis A, Baltogiannis GG, Athanasiou E, Chaliasos N, Bourantas KL, Kolettis TM.Acta Haematol. 2012;128(2):124-9. doi: 10.1159/000338825. Epub 2012 Jul 27.PMID: 22846514

 40. Characterisation of a rat model of pulmonary arterial hypertension.
  Kolettis T, Vlahos AP, Louka M, Hatzistergos KE, Baltogiannis GG, Agelaki MM, Mitsi A, Malamou-Mitsi V.Hellenic J Cardiol. 2007 Jul-Aug;48(4):206-10.PMID: 17715611

 41. P-wave indices as predictors of atrial fibrillation recurrence after pulmonary vein isolation in normal left atrial size.
  Mugnai G, Chierchia GB, de Asmundis C, Juliá J, Conte G, Sieira-Moret J, Capulzini L, Wauters K, Rodriguez-Mañero M, Ciconte G, Baltogiannis G, Di Giovanni G, Saitoh Y, Brugada P.J Cardiovasc Med (Hagerstown). 2016 Mar;17(3):194-200. doi: 10.2459/JCM.0000000000000220.PMID: 25490249

 42. Transforming growth factor-β inhibition and endothelin receptor blockade in rats with monocrotaline-induced pulmonary hypertension.
  Megalou AJ, Glava C, Vilaeti AD, Oikonomidis DL, Baltogiannis GG, Papalois A, Vlahos AP, Kolettis TM.Pulm Circ. 2012 Oct;2(4):461-9. doi: 10.4103/2045-8932.105034.PMID: 23372930 

 43. Endothelin-B Receptors and Left Ventricular Dysfunction after Regional versus Global Ischaemia-Reperfusion in Rat Hearts.
  Bibli SI, Toli EV, Vilaeti AD, Varnavas VC, Baltogiannis GG, Papalois A, Kyriakides ZS, Kolettis TM.Cardiol Res Pract. 2012;2012:986813. doi: 10.1155/2012/986813. Epub 2012 Jul 12.PMID: 22844633 

 44. Chronic skeletal muscle ischemia preserves coronary flow in the ischemic rat heart.
  Varnavas VC, Kontaras K, Glava C, Maniotis CD, Koutouzis M, Baltogiannis GG, Papalois A, Kolettis TM, Kyriakides ZS.Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2011 Oct;301(4):H1229-35. doi: 10.1152/ajpheart.00232.2011. Epub 2011 Jul 15.PMID: 21765054

 45. Torsade de Pointes and Persistent QTc Prolongation after Intravenous Amiodarone.
  Kotsia AP, Dimitriadis G, Baltogiannis GG, Kolettis TM.Case Rep Med. 2012;2012:673019. doi: 10.1155/2012/673019. Epub 2012 Mar 5.PMID: 22474460 

 46. One-year follow-up after single procedure Cryoballoon ablation: a comparison between the first and second generation balloon.
  Giovanni GD, Wauters K, Chierchia GB, Sieira J, Levinstein M, Conte G, DE Asmundis C, Baltogiannis G, Saitoh Y, Ciconte G, Julia J, Mugnai G, Irfan G, Brugada P.J Cardiovasc Electrophysiol. 2014 Aug;25(8):834-839. doi: 10.1111/jce.12409. Epub 2014 Apr 9.PMID: 24641307

 47. Periprocedural outcomes of prophylactic protamine administration for reversal of heparin after cryoballoon ablation of atrial fibrillation.
  Conte G, de Asmundis C, Baltogiannis G, Di Giovanni G, Ciconte G, Sieira J, Saitoh Y, Wauters K, Mugnai G, Julià J, Irfan G, Levinstein M, Cotino-Moreno HE, Chierchia GB, Brugada P.J Interv Card Electrophysiol. 2014 Nov;41(2):129-34. doi: 10.1007/s10840-014-9922-y. Epub 2014 Jun 18.PMID: 24938637

 48. Initial experience of three-minute freeze cycles using the second-generation cryoballoon ablation: acute and short-term procedural outcomes.
  Chierchia GB, Di Giovanni G, Sieira-Moret J, de Asmundis C, Conte G, Rodriguez-Mañero M, Casado-Arroyo R, Baltogiannis G, Paparella G, Ciconte G, Sarkozy A, Brugada P.J Interv Card Electrophysiol. 2014 Mar;39(2):145-51. doi: 10.1007/s10840-013-9855-x. Epub 2013 Dec 7.PMID: 24317917 

 49. Chronic skeletal muscle ischemia in rats decreases the inducibility of ventricular tachyarrhythmias after myocardial infarction.
  Maniotis C, Tsalikakis DG, Tzallas AT, Varnavas V, Kontaras K, Glava C, Baltogiannis GG, Papalois A, Kolettis TM, Kyriakides ZS.In Vivo. 2011 Sep-Oct;25(5):781-6.PMID: 21753134

 50. Endothelin-B receptors and ventricular arrhythmogenesis in the rat model of acute myocardial infarction.
  Oikonomidis DL, Tsalikakis DG, Baltogiannis GG, Tzallas AT, Xourgia X, Agelaki MG, Megalou AJ, Fotopoulos A, Papalois A, Kyriakides ZS, Kolettis TM.Basic Res Cardiol. 2010 Mar;105(2):235-45. doi: 10.1007/s00395-009-0066-7. Epub 2009 Oct 17.PMID: 19838761

 51. Life-threatening ventricular arrhythmias during ajmaline challenge in patients with Brugada syndrome: incidence, clinical features, and prognosis.
  Conte G, Sieira J, Sarkozy A, de Asmundis C, Di Giovanni G, Chierchia GB, Ciconte G, Levinstein M, Casado-Arroyo R, Baltogiannis G, Saenen J, Saitoh Y, Pappaert G, Brugada P.Heart Rhythm. 2013 Dec;10(12):1869-74. doi: 10.1016/j.hrthm.2013.09.060. Epub 2013 Sep 19.PMID: 24055942

 52. On the Quest for the Best Freeze: Predictors of Late Pulmonary Vein Reconnections After Second-Generation Cryoballoon Ablation.
  Ciconte G, Mugnai G, Sieira J, Velagić V, Saitoh Y, Irfan G, Hunuk B, Ströker E, Conte G, Di Giovanni G, Baltogiannis G, Wauters K, Brugada P, de Asmundis C, Chierchia GB.Circ Arrhythm Electrophysiol. 2015 Dec;8(6):1359-65. doi: 10.1161/CIRCEP.115.002966. Epub 2015 Nov 2.PMID: 26527624

 53. Local conduction during acute myocardial infarction in rats: Interplay between central sympathetic activation and endothelin.
  Kolettis TM, Kontonika M, La Rocca V, Vlahos AP, Baltogiannis GG, Kyriakides ZS.J Arrhythm. 2017 Apr;33(2):144-146. doi: 10.1016/j.joa.2016.07.010. Epub 2016 Aug 31.PMID: 28416983
   
 54. Repeat procedure using radiofrequency energy for recurrence of atrial fibrillation after initial cryoballoon ablation: a 2-year follow-up.
  Conte G, Chierchia GB, Sieira J, Levinstein M, Casado-Arroyo R, De Asmundis C, Sarkozy A, Rodriguez-Manero M, Di Giovanni G, Baltogiannis G, Wauters K, Brugada P.Europace. 2013 Oct;15(10):1421-5. doi: 10.1093/europace/eut098. Epub 2013 Apr 19.PMID: 23603304

 55. Growth hormone decreases phase II ventricular tachyarrhythmias during acute myocardial infarction in rats.
  Elaiopoulos DA, Tsalikakis DG, Agelaki MG, Baltogiannis GG, Mitsi AC, Fotiadis DI, Kolettis TM.Clin Sci (Lond). 2007 Jun;112(7):385-91. doi: 10.1042/CS20060193.PMID: 17094772

 56. Comparative antiarrhythmic efficacy of amiodarone and dronedarone during acute myocardial infarction in rats.
  Agelaki MG, Pantos C, Korantzopoulos P, Tsalikakis DG, Baltogiannis GG, Fotopoulos A, Kolettis TM.Eur J Pharmacol. 2007 Jun 14;564(1-3):150-7. doi: 10.1016/j.ejphar.2007.02.052. Epub 2007 Mar 7.PMID: 17391666
   
 57. Endothelin receptor--a blockade decreases ventricular arrhythmias after myocardial infarction in rats.
  Baltogiannis GG, Tsalikakis DG, Mitsi AC, Hatzistergos KE, Elaiopoulos D, Fotiadis DI, Kyriakides ZS, Kolettis TM.Cardiovasc Res. 2005 Sep 1;67(4):647-54. doi: 10.1016/j.cardiores.2005.04.020.PMID: 15907816

 58. Pulmonary vein isolation as index procedure for persistent atrial fibrillation: One-year clinical outcome after ablation using the second-generation cryoballoon.
  Ciconte G, Ottaviano L, de Asmundis C, Baltogiannis G, Conte G, Sieira J, Di Giovanni G, Saitoh Y, Irfan G, Mugnai G, Storti C, Montenero AS, Chierchia GB, Brugada P.Heart Rhythm. 2015 Jan;12(1):60-6. doi: 10.1016/j.hrthm.2014.09.063. Epub 2014 Oct 2.PMID: 25281891

 59. Comparative effects of acute vs. chronic oral amiodarone treatment during acute myocardial infarction in rats.
  Kolettis TM, Agelaki MG, Baltogiannis GG, Vlahos AP, Mourouzis I, Fotopoulos A, Pantos C.Europace. 2007 Nov;9(11):1099-104. doi: 10.1093/europace/eum196. Epub 2007 Sep 21.PMID: 17890289

 60. Comparison of the patient-activated event recording system vs. traditional 24 h Holter electrocardiography in individuals with paroxysmal palpitations or dizziness.
  de Asmundis C, Conte G, Sieira J, Chierchia GB, Rodriguez-Manero M, Di Giovanni G, Ciconte G, Levinstein M, Baltogiannis G, Saitoh Y, Casado-Arroyo R, Brugada P.Europace. 2014 Aug;16(8):1231-5. doi: 10.1093/europace/eut411. Epub 2014 Feb 26.PMID: 24574492

 61. Effects of dual endothelin receptor blockade on sympathetic activation and arrhythmogenesis during acute myocardial infarction in rats.
  Kolettis TM, Baltogiannis GG, Tsalikakis DG, Tzallas AT, Agelaki MG, Fotopoulos A, Fotiadis DI, Kyriakides ZS.Eur J Pharmacol. 2008 Feb 2;580(1-2):241-9. doi: 10.1016/j.ejphar.2007.11.002. Epub 2007 Nov 13.PMID: 18048027

 62. Regular atrial tachycardias following pulmonary vein isolation for paroxysmal atrial fibrillation: a retrospective comparison between the cryoballoon and conventional focal tip radiofrequency techniques.
  Juliá J, Chierchia GB, de Asmundis C, Mugnai G, Sieira J, Ciconte G, Di Giovanni G, Conte G, Baltogiannis G, Saitoh Y, Wauters K, Irfan G, Brugada P.J Interv Card Electrophysiol. 2015 Mar;42(2):161-9. doi: 10.1007/s10840-014-9961-4. Epub 2015 Jan 20.PMID: 25597847

 63. Circumferential pulmonary vein isolation as index procedure for persistent atrial fibrillation: a comparison between radiofrequency catheter ablation and second-generation cryoballoon ablation.
  Ciconte G, Baltogiannis G, de Asmundis C, Sieira J, Conte G, Di Giovanni G, Saitoh Y, Irfan G, Mugnai G, Hunuk B, Chierchia GB, Brugada P.Europace. 2015 Apr;17(4):559-65. doi: 10.1093/europace/euu350. Epub 2015 Jan 12.PMID: 25582875

 64. Electrophysiological findings following pulmonary vein isolation using radiofrequency catheter guided by contact-force and second-generation cryoballoon: lessons from repeat ablation procedures.
  Ciconte G, Velagić V, Mugnai G, Saitoh Y, Irfan G, Hunuk B, Ströker E, Conte G, Sieira J, Di Giovanni G, Baltogiannis G, Brugada P, de Asmundis C, Chierchia GB.Europace. 2016 Jan;18(1):71-7. doi: 10.1093/europace/euv224. Epub 2015 Oct 7.PMID: 26445821

 65. Impact of transseptal puncture site on acute and mid-term outcomes during cryoballoon ablation: a comparison between anterior, medial and posterior transatrial access.
  Chierchia GB, Casado-Arroyo R, de Asmundis C, Rodriguez-Manero M, Sarkozy A, Conte G, Sieira J, Levinstein M, Baltogiannis G, di Giovanni G, Overeinder I, Ocello S, Rosas E, Isola F, Brugada P.Int J Cardiol. 2013 Oct 9;168(4):4098-102. doi: 10.1016/j.ijcard.2013.07.079. Epub 2013 Aug 5.PMID: 23928339

 66. Mapping inherited and somatic variation in regulatory DNA: new roadmap for common disease clinical discoveries.
  Roukos DH, Baltogiannis GGBaltogiannis G.Expert Rev Mol Diagn. 2013 Jul;13(6):519-22. doi: 10.1586/14737159.2013.811908.PMID: 23895121

 67. Early, intracoronary growth hormone administration attenuates ventricular remodeling in a porcine model of myocardial infarction.
  Mitsi AC, Hatzistergos KE, Niokou D, Pappa L, Baltogiannis GG, Tsalikakis DG, Papalois A, Kyriakides ZS, Malamou-Mitsi V, Kolettis TM.Growth Horm IGF Res. 2006 Apr;16(2):93-100. doi: 10.1016/j.ghir.2006.02.001. Epub 2006 Apr 18.PMID: 16624608

 68. Early, selective growth hormone administration may ameliorate left ventricular remodeling after myocardial infarction.
  Mitsi AC, Hatzistergos K, Baltogiannis GG, Kolettis TM.Med Hypotheses. 2005;64(3):582-5. doi: 10.1016/j.mehy.2004.07.028.PMID: 15617872                                                 
 69. Phrenic nerve paralysis during cryoballoon ablation for atrial fibrillation: a comparison between the first- and second-generation balloon. Casado-Arroyo R, Chierchia GB, Conte G, Levinstein M, Sieira J, Rodriguez-Mañero M, di Giovanni G, Baltogiannis Y, Wauters K, de Asmundis C, Sarkozy A, Brugada P. Heart Rhythm. 2013 Sep;10(9):1318-24. doi: 10.1016/j.hrthm.2013.07.005. Epub 2013 Jul 24.PMID: 23891574
baltogiannis

Π. Ζυγομάλλη 14, Ιωάννινα, 45332

Τηλ.2651 072608
E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


LinkedIn Baltogiannis
ResearchGate-Baltogiannis